↓↓↓↓↓↓↓↓↓

diseniphent.tk

⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑⇑

 

Panzer IV: Heavy Tank (2005 sur les. Panzer iv in(2005) remix. HÃrlig Ãr jorden (Roy Andersson, 1991. Panzer iv in(2005) new. Panzer iv in(2005) original. Period: 27.81 days, Submissions,Comments. Total_ 39,954 _ Rate (per day. 1.40,31.42 _ Unique Redditors_ 21,388 _ Combined Score_ 8813,7298. Top Submitters' Top Submissions 0. 1563 points, 7 submissions: u/3rdweal 0. [8.8cm mantlet penetration on a Soviet KV-1E Heavy Tank of the 202nd Tank Regiment knocked out by Flak-Regiment 36 in Yartsevo, Smolensk - July 19th 1941 [900x610. 398 points, 59 comments] comments/8wye8o) 0. [T-3. The Fat and the Lean (Polanski 1961. Subreddit Stats: DestroyedTanks top posts from 2018-07-02 to 2018-07-30 13:18 PDT.

[CNF]Chi's Sweet Home 47 vostfr. The Trials of Henry Kissinger - Documentary. NUXX. Panzer iv in(2005) karaoke. [H] PUBG, Prey, Cuphead, Hollow Knight, Planet Coaster, They Are Billions, Kerbal, Over 900 Games, Games on Demand, PayPal [W] Dark Souls III, Stellaris, Civ VI, NBA 2K17, Worms WMD, Quake Champions, Rust, Garrys Mod, Long Dark, DOW III, Shadow Tactics, Furi, Hyper Light, Starbound, Any Humble Gifts. Panzer IV: Heavy Tank (2005 relative. Panzer IV: Heavy Tank (2005. Panzer iv in(2005) pubg. [H] Over 900 Games, Games on Demand, PayPal [W] PLEASE OFFER AGAIN IF YOU'VE OFFERED IN THE PAST WEEK, I'VE BEEN AWAY, Dark Souls III, Stellaris, Civ VI, Overgrowth, NBA 2K17, Worms WMD, Quake Champions, Rust, Garry's Mod, Long Dark, DOW III, Shadow Tactics, Furi, Getting Over It, Any Humble Gifts.

[H] Over 900 Games, Games on Demand, PayPal [W] Dark Souls III, Shadow Tactics, Civ VI, Overgrowth, Quake Champions, Furi, Getting Over It, Snake Pass, NBA 2K17, Garry's Mod, Rust, Aragami, Inside, Armello, Worms WMD, DOW III, Long Dark, Starbound, Stardew, Superhot, Any Humble Gift Link Offers. Period: 364.34 days, Submissions,Comments. Total_ 1000,34278 _ Rate (per day. 2.74,93.68 _ Unique Redditors_ 371,6503 _ Combined Score_ 572107,410776. Top Submitters' Top Submissions 0. 40848 points, 66 submissions: u/abt137 0. [One of the last Sherman warriors still in place in the combat area. 1839 points, 75 comments] comments/8w0mmg) 0. [Don't break speed rules in Norway, they enforce it bloody seriously.

PLEASE READ THIS BEFORE OFFERING. Below is a list of game keys and Steam gifts I have available to trade. They are grouped into 6 tiers, top, high, mid and low tier games, vr games and software / dlcs. The tiers don't necessarily reflect value so do not think the games in each tier are worth the same, it's just to separate them a little. I am interested in humble gift links, steam gifts and gift cards. I will consider anything of value, even games I al.

Batman v Superman: Dawn of Justice. Movie Trailer #4 [HD] 2016. Panzer IV: Heavy Tank (2005 relatif.

Panzer IV: Heavy Tank (2005 pour l'égalité

Panzer IV: Heavy Tank (2005 pour l'égalité des droits. HD Movie Trailers 11-01-20: Moonrise Kingdom, Playback, Thin Ice.

Published: 01/03/2020
[H] Over 900 Games, Games on Demand, PayPal [W] Shadow Tactics, Civ VI, Overgrowth, Max Payne 3, Quake Champions, Furi, Getting Over It, NBA 2K17, Garry's Mod, Rust, Aragami, Inside, Armello, Worms WMD, DOW III, Long Dark, Starbound, Stardew Valley, TWWarhammer, Superhot, Any Humble Gift Link Offers.

 

 


 

Was updated: 01/22/2020 10:38.

 

 


 

YouTube.

 

Yr Almaen Natsïaidd (1937) Tanc canolig - 8, 544 wedi'i adeiladu Warhorse byddin yr Almaen Pan aeth Versuchs-Kraftfahrzeug 622 ffatri Krupp (Trial Vehicle 622) i gynhyrchu fel yr Panzerkampfwagen-IV Ausf. A ym mis Tachwedd 1937, mae'n debyg na sylweddolodd neb eu bod wedi datblygu cerbyd a fyddai'n dod yn brif gynheiliad Panzerwaffe yr Almaen (Corfflu Arfog) ymhell i'r Ail Ryfel Byd. Disodlodd y Panzer III fel y tanc brwydro mwyaf niferus yn yr Almaen ac ymladdodd ochr yn ochr â'r tanciau Panther, Tiger a Königstiger diweddarach tan ddiwedd y rhyfel. Roedd dyluniad cyffredinol y tanc hwn yn dyddio'n ôl i fis Tachwedd 1934 pan fynnodd y rhan o Heeres-Waffenamt (Asiantaeth Caffael y Fyddin) danc cymorth, a ddaeth yn ddiweddarach yn Pzkpfw. IV, a thanc brwydr, yn ddiweddarach i ddod yn Pzkpfw. III. Dynodwyd tanc cymorth Panzer IV, gyda’r gwn baril byr 75 mm, yn gudd fel y Bataliwnfuehrerwagen (Cerbyd Cadlywyddion y Bataliwn), a dalfyrrwyd BW, tra dynodwyd tanc brwydr Panzer III yn Zugfuehrerwagen (Cerbyd Arweinydd Platoon), cryno ZW. Defnyddiwyd y dynodiadau cudd i dwyllo'r arolygwyr perthynol o'u gwir natur fel Tanciau. Y manylebau a ddymunir yn y tanc cymorth Panzer IV cynnar oedd bod ganddo bwysau uchaf o 24 tunnell, howitzer canolig i danio rowndiau ffrwydrol uchel a chyflymder ffordd o 35km / awr (22 mya). Ymatebodd Krupp gyflymaf. Ar 13 Ebrill 1935 cyflwynodd gynnig ar gyfer tanc cymorth B. W. Tra bod Krupp, MAN a Rheinmetall-Borsig yn cystadlu am gontract B., Krupp yn y pen draw a'i enillodd. Dim ond ffotograffau o'r Prototeip Rheinmetall-Borsig tyred. Nid yw'n hysbys a oedd un neu ddau o brototeipiau Krupp. Ni ddarganfuwyd unrhyw ddogfennau pellach. Roedd siasi Krupp yn cynnwys 8 olwyn ffordd fach yr ochr, yn debyg i'r rhai a ddefnyddiwyd ar danc trwm Rheubmetall a ddatblygwyd yn flaenorol Neubau-Fahrzeug, a oedd yn chwaraeon olwynion ymyl ymyl rwber. Benthycwyd y traciau holl-ddur o'r Neubau-Fahrzeug hefyd. Nid oedd padiau rwber ar y trac. Ni osodwyd tyred ar y prototeip. Defnyddiwyd pwysau i efelychu un yn ystod treialon. Disgrifiodd cynnig Krupp’s gerbyd gyda chriw o 6: cadlywydd, gwniadur, llwythwr a gwn peiriant mewn tyred bach ar ochr dde’r gyrrwr ynghyd â gweithredwr radio y tu ôl i’r gyrrwr. Roedd prototeip B. I yn cynnwys siasi gydag wyth olwyn ffordd â diamedr 420 mm yr ochr wedi'u gosod ar unedau bogie dwbl dail-gwanwyn. Roedd prototeip B. II wedi'i gyfarparu â chwe olwyn ffordd fwy wedi'u gosod ar system bar dirdro. Roedd ganddo griw o 5: cadlywydd, gwniadur a llwythwr yn y tyred cwbl y gellir ei drosglwyddo ynghyd â'r gyrrwr a'r gweithredwr radio yn y siasi. Roeddent yn pwyso 18 tunnell. Roedd y tanciau wedi'u harfogi â KwK byr 75 mm (talfyriad ar gyfer Kampfwagenkanone = cerbyd ymladd / gwn tanc) L / 24. Roedd howitzer baril byr y Panzer IV yn addas yn erbyn pob math o amddiffynfeydd, blocdai a blychau bilsen, neu gynnau antitank a swyddi magnelau. Roedd hefyd wedi'i arfogi â gwn peiriant MG 7. 92 mm yn y tyred a gwn peiriant 7. 92 mm MG arall wedi'i osod mewn pêl yn y ffrynt. Barnwyd bod yr arfwisg flaen o ddim ond 16 mm yn briodol i amddiffyn y criw rhag arfau gwrth-danc safonol y dechrau i ganol y 30au. Barnwyd bod y siasi B. I yn well na'r siasi B. II a'i ddefnyddio ar y Pzkpfw Cyn-Gyfres gyntaf. Tanciau IV pan ddechreuodd y cynhyrchu ym mis Tachwedd 1937. Cynllun Cyffredinol Er ei fod yn cael ei gynhyrchu am 8 mlynedd a'i addasu yn ystod pob rhediad cynhyrchu, cynllun ac ymddangosiad cyffredinol y Pzkpfw. Ni newidiodd IV erioed. Roedd yr injan yng nghefn y cerbyd, wedi'i chysylltu â siafft yrru a oedd ei hun ynghlwm wrth y trosglwyddiad yn y tu blaen. Un nodwedd unigryw o'r Pzkpfw. IV oedd y cragen anghymesur i gysylltu'r raze tyred â'r trosglwyddiad er mwyn caniatáu i'r tyred gael ei groesi'n gyflymach. I gyflawni hyn, cafodd y tyred ei wrthbwyso 6. 50 cm (2. 62 mewn) i'r chwith a'r injan 15 cm (6 mewn) i'r dde. Roedd y siafft yrru ei hun wedi'i gosod ar lawr y siasi o dan y fasged tyred. Eisteddodd y gyrrwr (Fahrer) ar du blaen chwith y tanc gyda deor sgwâr mawr uwch ei ben a fisor y gyrrwr o'i flaen. Amddiffynnwyd fisor y gyrrwr gan wydr gwrth-fwled 50 mm o drwch a gallai gael ei gau gyda gorchudd arfog yn ystod ymladd. Pan oedd o dan dân breichiau bach, defnyddiodd y gyrrwr berisgop binocwlar gyda dau agoriad bach ychydig uwchben fisor y gyrrwr gyda chefnogaeth fisor arall ar ei chwith yn ochr y strwythur uchaf. Llywiodd y cerbyd gyda 2 frêc llywio a oedd yn gweithio ar lywio cydiwr Krupp confensiynol. Ar ei chwith eisteddodd y gweithredwr radio (Funker) o dan ddeor sgwâr union yr un fath â gofal AM-radio gydag ystod effeithiol o hyd at 2 km. Roedd ganddo arf amddiffyn agos wedi'i osod ymlaen (naill ai MG neu wn submachine yn dibynnu ar yr amrywiad) gydag ystod pivotio gyfyngedig wedi'i osod naill ai mewn mownt pêl arfog neu ddim ond yn sownd trwy agoriad arfog. Ychydig iawn o safbwynt oedd gan y gweithredwr radio. Gallai edrych trwy ddyfais anelu mownt y bêl (neu dim ond trwy'r agoriad pe na bai mownt pêl wedi'i osod) neu fisor ar ei ochr dde yn ochr y strwythur uchaf. Y tu ôl i'r gyrrwr a'r gweithredwr radio roedd y tyred cwbl y gellir ei drosglwyddo gyda'r prif wn 75 mm a gwn peiriant cyd-echelol 7. 92mm wedi'i osod ym mlaen y tyred. Roedd y gwniadur (Richtschuetze) wedi'i leoli ar ochr chwith y gwn, yn gorffwys ar sedd ac yn anelu trwy olygfa delesgopig o'i flaen. I ddod o hyd i unrhyw dargedau yn haws, roedd fisor bach gyda fflap arfog ynghlwm wrth yr agoriad bach ar gyfer y gwn. Roedd gan y cerbyd groesffordd tyred drydanol wedi'i bweru gan injan betrol 2-silindr DKW PZW-600, gan ddarparu caffaeliad targed cyflym a chefnogi tramwy'r tyred mewn safle oblique. Mewn achos o ddadelfennu tramwy'r tyred trydanol gallai'r gwn yn gweithredu lifer i'w newid i groesi'r tyred â llaw. Er mwyn croesi'r tyred yn llawn 360 gradd, bu'n rhaid i'r gwn yn troi'r olwyn law 188 gwaith. Y llwythwr (Ladeschuetze) ar ochr dde'r tyred oedd yn gyfrifol am lwytho a chynnal y prif wn a chyd-echelol MG. Roedd y bwledi ar gyfer y gwningen a'r gwn peiriant wedi'u gwasgaru mewn cynwysyddion arbennig ar hyd a lled tu mewn y cerbyd. At ddibenion arsylwi roedd ganddo fisor ar ei ochr o ffrynt y tyred yn union yr un fath ag un y gwniadur. Roedd y comander (Kommandant) wedi’i leoli y tu ôl i awel y gwn, yn arsylwi maes y gad trwy 5 fisor arfog wedi’u gosod o amgylch cupola comander siâp tiwb. Tra bod y gwniadur a'r rheolwr yn eistedd ar seddi i gynnig o leiaf cysur iddynt yn y tyred cyfyng, gallai'r llwythwr blygu ei sedd i sefyll ar wahân i'r gwn yn ystod y weithdrefn ail-lwytho mewn sefyllfaoedd ymladd. Roedd deor wedi'i osod ym mhob ochr i'r tyred er mwyn i'r gwniadur a'r llwythwr gael mynediad hawdd. Gosodwyd fisor arfog ychwanegol o flaen pob deor, gan gynnig gallu arsylwi ychwanegol ond cyfyngedig. Roedd dau agoriad amddiffyn agos arfog wedi'u lleoli yng nghefn y tyred i ofalu am filwyr y gelyn gyda phistolau neu gynnau submachine wedi'u cyflenwi i bob criw tanc. Roedd arfwisg y tanc yn cynnwys PP694 dur arfog homogenaidd, di-nicel o drwch cynyddol trwy gynhyrchu. Cyflenwyd yr injan gasoline / petrol yng nghefn y siasi trwy 3 thanc tanwydd gwahanol (I, II, III). Llenwyd tanc tanwydd I a III yn allanol trwy lenwyr tra bod tanc tanwydd II yn cael ei lenwi ar yr un pryd â III trwy bibell gyswllt a oedd hefyd yn gwenwyno’r tanc wrth ei lenwi. Tanc tanwydd Roeddwn i'n cynnwys tua. 140 litr o gasoline / petrol, tanc tanwydd II oddeutu. 110 litr a thanc tanwydd III oddeutu. 220 litr am gyfanswm o oddeutu. 470 litr. Y Pzkpfw. Roedd gan IVs draciau heb eu iro a oedd yn cynnwys 101 o gysylltiadau trac yr ochr wedi'u cysylltu trwy folltau gan roi pwysau daear penodol o 0. 68kg / cm² i'r tanc. Arfogi a Bwledi Prif wn y Pzkpfw. IV Ausf. A i F oedd y 7. 5cm KwK (talfyriad ar gyfer KampfWagenKanone = Gwn Tanc Cerbydau Brwydro yn erbyn) 37 L / 24. Roedd yn arf math howitzer gyda gasgen fer iawn dim ond 1. 7 m o hyd, wedi'i osod o flaen y tyred. Roedd y gasgen gwn wedi'i gosod mewn crud siaced gyda'r mecanwaith recoil a'r adferydd wedi'i leoli i'w ochr chwith ac ochr dde. Roedd ganddo awel gwn lled-awtomatig yn ei gefn. Roedd y gwn yn tanio ffrwydron uchel (AU), tyllu arfwisg (AP) a rowndiau gwrth-danc gwefr siâp (HEAT - gwrth-danc ffrwydrol uchel) yn ogystal â rowndiau mwg a grapeshot / canister. Y rownd tyllu arfwisg gwrth-danc arferol oedd Panzer pydredd Kanonengranate (Leuchtspur) (brechend mit Schutzkappe) K. Gr. Rot Pz (Rownd gwrth-danc wedi'i gapio â thraciwr) neu'n fwy adnabyddus fel Panzergranatpatrone-39 gyda phwysau o 6. 8 kg. Roedd ganddo gyflymder muzzle o 385m / eiliad. ac yn gallu treiddio 41 mm o blatio dur homogenaidd wedi'i rolio ar ongl o 30 gradd ar bellter o 100 m. Daeth tair rownd gwrth-danc gwefr siâp gwahanol i ddefnydd gyda'r KwK 37 yn ystod y rhyfel, y Granate 1938 mit Hohlladung, Ausf. HL / A, HL / B und HL / C (rownd GWRES 1938 A, B, C) neu dim ond Gr. 38HL / A i C gyda phwysau rhwng 4. 5 kg a 4. 8 kg gyda chyflymder baw o 450m / eiliad. Profodd y prif wn fer 75 mm yn ddigonol yn erbyn y mwyafrif o danciau ysgafn a gaewyd gan y cenhedloedd goresgynnol fel y Renault R35 Ffrengig neu T-26 Sofietaidd, ond ar ôl wynebu'r tanc canolig Sofietaidd T-34 arfog da a thanciau trwm KV-1 ynghyd â KV-2 ar ddechrau Operation Barbarossa, a thanc trwm Ffrengig Char B1 bis hyd yn oed yn gynharach, mynnodd Panzerwaffe yr Almaen nid yn unig gynnau tanc mwy effeithiol ond gwell bwledi hefyd. Dechreuodd cynhyrchu'r rownd HL / A ar 12 Rhagfyr 1941 tra dilynodd y B ym mis Medi 1942. O'r HL / A i'r HL / C, cynyddwyd galluoedd tyllu arfwisg y rowndiau o 70 mm ar unrhyw ystodau i 75 mm i cyfanswm o 100 mm ar unrhyw ystodau. Roedd gwefr siâp yn defnyddio mewnosodiad metel conigol neu hemisfferig gydag agoriad blaen yn cael ei amgylchynu gan asiant ffrwydro ffrwydrol dros ben i siapio jet denau o fetel oer yn symud gyda chyflymder uchel iawn i dyllu trwy blatio arfwisg. Un anfantais o'r bwledi hwn oedd ei wasgariad oherwydd bod gallu tyllu arfwisg y jet fetel oer yn wrthdro yn gymesur â chyflymder cylchdroi y rownd. Gostyngwyd ei effeithiolrwydd a'i wasgariad yn hollbwysig wrth gael ei danio gan gynnau cyflymder uchel barfog oherwydd cyflymiad onglog uchel y taflunydd. Fodd bynnag, fel rôl arfaethedig y Pzkpfw. Roedd IV i gefnogi'r Pzkpfw. III ac ymgysylltu bynceri ac amddiffynfeydd caeau â'r gwn 75 mm barreled byr, y prif fath bwledi a ddefnyddiwyd oedd y 7. 5 cm Sprenggranate-34 neu ddim ond 7. 5 cm Sprg. 34, rownd 5. 75kg trwm gyda gwefr ffrwydrol uchel o 0. 66kg. Profodd y rowndiau hyn yn effeithiol iawn yn erbyn cerbydau heb arfau, bynceri a milwyr traed y gelyn. Arfogaeth eilaidd y Pzkpfw. Roedd IV yn cynnwys MG-34 wedi'i osod ar ochr dde'r prif wn ac, yn dibynnu ar y fersiwn, roedd Panzerlauf MG-34 wedi'i osod ar fwa (casgen arfog) a weithredir gan y gweithredwr radio. Nid pob fersiwn o'r Pzkpfw cynnar. Roedd IV yn cynnwys mownt pêl ar gyfer y bwa wedi'i osod ar MG-34, roedd gan rai ddim ond fflap arfog y taniodd y gweithredwr radio drwyddo naill ai gyda MG-34 neu gwn submachine. Roedd Panzerlauf MG-34 yn cynnwys gorchudd casgen arfog gyda llawer llai o dyllau awyru nodedig y safon MG-34. Er mwyn ei gwneud hi'n haws defnyddio'r gwn peiriant y tu mewn i ofod cyfyng y tanc, defnyddiwyd yr arf heb y casgen bren, ond gallai gael un os oedd angen a bipod wedi'i osod ymlaen a golwg i'w ddefnyddio y tu allan i'r tanc. Roedd gan y gwn peiriant MG-34 safon o 7. 92 mm siambrog ar gyfer y rownd 7. 92 x 57 mm ac roedd ganddo gyfradd ddamcaniaethol o dân o 800-900 rownd y funud a chyflymder baw o 765 m / eiliad. Paent a chuddliw Ar ôl eu cwblhau yn y ffatrïoedd, derbyniodd tanciau Almaeneg gôt sylfaen o RAL-8012 (RAL-Reichsausschuss fuer Lieferbedingungen = Pwyllgor Amodau Cyflenwi) Rotbraun (Red Oxide Primer) yr oedd yn rhaid cymhwyso'r patrwm cuddliw swyddogol drosto. Newidiodd hyn ar 2 Tachwedd 1938. Heeresmitteilung Nr. Gorchmynnodd 687 (Cyhoeddiad y Fyddin rhif 687) yr holl gerbydau a ail-baentiwyd yn RAL-7021 Dunkelgrau (llwyd tywyll) a RAL-7017 Dunkelbraun (brown tywyll) ar gyfradd o 2/3 i 1/3. Ar Orffennaf 31ain 1940, fe wnaeth Heeresmitteilung arall, ger. 854, wedi gorchymyn ail-baentio pob cerbyd mewn dim ond RAL-7021 Dunkelgrau (llwyd tywyll) a gorchymyn y patrwm hwn fel y lliw sylfaen safonol ar gyfer y Wehrmacht. Mae pa mor hir y defnyddiwyd y patrwm cuddliw 2-dôn o lwyd brown, o 1938 yn aneglur, yn enwedig oherwydd bod y mwyafrif o luniau o'r amser hwn yn ddu a gwyn yn unig, ond mae'n ymddangos eu bod wedi'u dosbarthu'n ehangach nag a dybir ar gam. Yn ystod y rhyfel, yn enwedig yn y ffrynt ddwyreiniol, dechreuodd criwiau Panzer yr Almaen ddefnyddio nid yn unig paent ychwanegol ond hefyd mwd a baw i geisio tarfu ar silwét gweledol eu cerbydau. Yn ystod y Gaeaf, roedd yn rhaid i'r cerbydau gael eu golchi'n wyn gyda naill ai mewn sialc toddedig mewn dŵr neu gyda past toddadwy mewn petrol wedi'i ddanfon i'r rheng flaen. Defnyddiwyd cynfasau gwyn neu frethyn gwyn arall pan nad oedd y sialc neu'r past gwyn ar gael. Derbyniodd cerbydau a anfonwyd i hinsoddau poeth fel Gogledd Affrica ym 1941 gôt fas o Sandgelb RAL-8020 (melyn tywod) dros y paent llwyd tywyll gwreiddiol. Gorchmynnodd manyleb arall o 1942 i'r cerbydau a anfonwyd i Ogledd Affrica gael eu gorchuddio yn 2/3 o RAL-8020 Sandgelb ac 1/3 o RAL-7027 Sandgrau (llwyd tywod). Dioddefodd y Deutsches Afrikakorps a oedd yn ymladd yng Ngogledd Affrica bron o ddechrau'r ymladd yn erbyn eu llinellau cyflenwi gorlawn ac ymosodiadau cysylltiedig ar y llinellau cludo ym Môr y Canoldir a gorfodwyd ef i ddefnyddio stociau hyd yn oed o baent brau a ddaliwyd yn ystod y llwyddiannau cychwynnol. Pan newidiwyd lliw sylfaen cerbydau Almaeneg i RAL-7028 Dunkelgelb ym mis Chwefror 1943 bu’n rhaid ail-baentio cerbydau yn hen lifrai Dunkelgrau yn y lliw newydd gan yr unedau eu hunain, yn ystod atgyweiriadau mwy y tu ôl i’r rheng flaen neu mewn ffatrïoedd wrth eu hanfon yn ôl am ffatri gwrthod. Er mwyn cynyddu effaith y cuddliw, dosbarthwyd pastau toddadwy petrol ychwanegol o RAL-6003 Olivgruen (gwyrdd olewydd tywyll) a RAL-8017 Rotbraun (brown siocled tywyll) i'r unedau rheng flaen. Roedd y patrymau cuddliw aml-dôn a oedd yn dod i'r amlwg yn amrywio o uned i uned ac yn dibynnu ar argaeledd y pastau, yr amser i'w cymhwyso ar y cerbydau a'r archebion a roddwyd gan reolwyr rhai unedau. Effeithiodd y ffactorau hyn ar y patrymau cuddliw gymaint, y gallent hyd yn oed amrywio o blatŵn i blatŵn neu gwmni i gwmni. Roedd y past wedi'i deneuo â phetrol a gallai gynnau chwistrellu paent, brwsys neu hyd yn oed ysgubau ei gymhwyso. Panzer IV Ausf. A ar dreialon, 1938 Panzer IV Ausf. A () Fersiwn hir enw'r tanc yw Panzerkampfwagen-IV (7, 5cm) (Vskfz. 622) Ausfuehrung A, (1. / B.). Cynhyrchu'r Panzer IV Ausf. Dechreuodd A ym mis Tachwedd 1937 a daeth i ben ym mis Mehefin 1938 ar ôl i 35 o gerbydau gael eu cwblhau. Yr Ausf. Roedd A yn debyg iawn i Brototeip B. I gydag ataliad wyth olwyn ffordd a fenthycodd ychydig o rannau digyfnewid gan ei ragflaenydd. Roedd y cerbyd cyfan yn cynnwys 4 is-gynulliad: y tyred, blaen yr uwch-strwythur, y ganolfan uwch-strwythur, y cefn uwch-strwythur a'r cragen isaf. Roedden nhw i gyd wedi'u bolltio gyda'i gilydd. Roedd yr injan gasoline / petrol Maybach HL-108TR 230hp cynnar wedi'i lleoli yn y cefn a'i gwahanu gan swmp-ben o adran y criw. Galluogodd yr injan V-12 i'r cerbyd gyflawni cyflymder ffordd uchaf o 31 km / awr (19. 3mya) ac ystod o oddeutu. 150 km (93 milltir). Roedd wedi'i gysylltu â blwch gêr SSG75 gyda throsglwyddiad 5-cyflymder ac un gêr gwrthdroi. Ar bob ochr i'r siasi roedd 8 olwyn ffordd ag ymyl rwber wedi'u gosod mewn parau ar gorsenni â dail dail wedi'u bolltio i ochrau isaf y cragen, sbroced yrru yn y tu blaen, olwyn segur yn y cefn gyda 4 rholer dychwelyd trac ymyl rwber. . Darparwyd tensiwn trac gan yr olwyn idler addasadwy. Plât blaen yr Panzer IV Ausf. Camwyd A tuag at ochr dde'r cerbyd, gan gynnig porthladd fisor / pistol ychwanegol i'r gyrrwr yn y gornel a ddeilliodd o hynny. Roedd y gweithredwr radio yn rheoli nid yn unig y radio ond hefyd gwn peiriant 7. 92 mm MG-34 o'i flaen. Roedd deor hollt ar gyfer mynediad hawdd wedi'i osod uwchben y gyrrwr a'r gweithredwr radio, gan agor wardiau hyd i'r tanc. Roedd cwpola comander mawr siâp drwm gyda deor hollt wedi'i osod ar gefn y to tyred, gan alluogi golygfa dda o gwmpas y rheolwr trwy gyfrwng 8 hollt golwg wedi'u gwarchod gan wydr gwrth-fwled o drwch 12 mm. Roedd sedd blygu wedi'i gwneud o ffrâm fetel ac wedi'i padio â chlustog wedi'i gosod ar wal y tyred cefn o dan y cwpanola ar gyfer y cadlywydd. Roedd y gwn yn cael ei leoli ar flaen chwith y cadlywydd, gan anelu trwy olygfa delesgopig TZF 5b (talfyriad ar gyfer Turm-Ziel-Fernrohr 5b = golwg gwn tyred 5b) gyda chwyddhad o 2. 5 a 25 gradd maes golygfa (444 m ar bellter o 1000 m). Taniodd y gwn yn brif beiriant gwn trwy afael pistol ynghlwm wrth olwyn law y tramwy tyred a'r gwn peiriant cyd-echelol â lifer troed. Y llwythwr (Ladeschuetze) ar ochr dde'r tyred oedd yn gyfrifol am lwytho a chynnal y prif wn gwn a pheiriant cyd-echelol. Roedd 122 rownd o 7. bwledi 5cm a 38 o ddrymiau bwledi ar gyfer y gynnau peiriant yn cael eu storio y tu mewn i'r tanc. Un nodwedd unigryw o'r Ausf. Roedd A yn mownt gwrth-awyrennau plygadwy ar gyfer gwn peiriant ynghlwm wrth ochr chwith yr uwch-strwythur, gan ddarparu gorchudd AA cyfyngedig i'r criw yn ystod gorffwys. Roedd gan A gyfanswm pwysau o 18 tunnell fetrig, a thrwch arfwisg uchaf o 14. 5 mm. Panzer IV Ausf. A manylebau Dimensiynau L-W-H 5. 92 m x 2. 83 m x 2. 68 m (19 troedfedd 5in x 9 troedfedd 3in x 8 troedfedd 5 modfedd) Cyfanswm pwysau 18 tunnell Criw 5 Arfogi 7. 5 cm Kw. Gwn K 37 L / 24 Arfogi Eilaidd 7. gwn peiriant 92 mm MG34 Arfwisg O 8 mm i 30 mm (30 mm ar flaen hull) Gyriad Peiriant gasoline Maybach HL 108 TR V12 230hp Cyflymder uchaf y ffordd 32. 4 km / awr (20 mya) Max. amrediad ffyrdd 210 km (130 milltir) Cyfanswm y cynhyrchiad 35 Hydref 1937 - Mawrth 1938 Panzer IV Ausf. B () Y fersiwn hir o enw'r tanc yw Panzerkampfwagen-IV (7, 5cm) (Vskfz. 622) Ausfuehrung B, (2. Cwblhaodd Krupp-Gruson 42 tanc Panzer IV Ausf B rhwng Mai a Hydref 1938, 3 arall o'r contract ni chwblhawyd cyfanswm o 45 o gerbydau oherwydd problemau gyda rhannau critigol. Prif newidiadau'r Ausf. B i'r Ausf blaenorol A oedd tewhau'r arfwisg flaen i 30 mm a gasoline 300Lp Maybach HL-120TR newydd / injan betrol wedi'i chysylltu â thrawsyriant chwe-cyflymder SSG-76, gan gynnig cyflymder ffordd uchaf o 40 km / awr (24 mya). Lluniwyd blaen arfog y gyrrwr o un darn ond heb fynydd bêl ar gyfer y 7.Gwn peiriant 92 mm MG-34. Yn lle, gosodwyd fisor hirsgwar gyda fflap arfog o flaen y gweithredwr radio. Gosodwyd porthladd pistol crwn wedi'i warchod gan orchudd arfog ar ochr dde isaf y fisor. Gallai'r gweithredwr radio danio gwn peiriant 7. 92 mm MG-34, gwn submachine neu bistol trwy'r agoriad hwn i ofalu am droedfilwyr y gelyn. Disodlodd Fahrersehklappe-30 newydd (fisor y gyrrwr Rhif 30) y fersiwn hŷn, lai a osodwyd ar yr Ausf. A. Mae'n cynnwys dau lithrydd symudol wedi'u gosod uwchben ac islaw agoriad petryal wedi'i warchod gan wydr gwrth-fwled 12 mm o drwch. Gellid cau'r ddau lithrydd i amddiffyn yr agoriad rhag tân gelyn trwm. Yn yr achos hwn, gallai'r gyrrwr arsylwi'r ardal o flaen ei danc trwy delesgop gyda dau agoriad bach wedi'u lleoli ychydig dros fisor y gyrrwr. Disodlwyd y deorfeydd hollt ar gyfer gyrwyr a gweithredwyr radio gyda deorfeydd un darn yn agor o flaen y cerbyd. Disodlodd cwpan y rheolwr deor hollt ychydig yn llai, gwell arfog gyda dim ond 5 hollt golwg wedi'i warchod gan wydr gwrth-fwled, ddisodli'r paned siâp drwm yn yr Ausf cynharach. Fersiwn. Gellid amddiffyn holltiau golwg y cupola gan ddau llithrydd arfog wedi'u gosod uwchben ac o dan yr agoriad. Oherwydd y cryfder arfwisg cynyddol, pwysau'r Ausf. Cynyddodd B i 18. 5 tunnell fetrig. Panzer IV Ausf. Manylebau B. 18. 5 tunnell O 8 mm i 16 mm (14. 5 mm ar flaen hull) Peiriant gasoline Maybach HL 120 TR V12 265hp 42 km / awr (26 mya) 42 Ebrill 1938 - Medi 1938 Panzer IV Ausf. C () Fersiwn hir enw'r tanc yw Panzerkampfwagen-IV (7, 5cm) (Vskfz. 622) Ausfuehrung C, (3. The Panzer IV Ausf. C oedd y fersiwn fwyaf niferus o'r tanciau IV Pzkpfw cynnar, gan rifo cyfanswm o Cwblhawyd 134 o gerbydau rhwng Hydref 1938 ac Awst 1939 allan o gontract cychwynnol o 300 o gerbydau a ostyngwyd i 160 hyd yn oed cyn dechrau'r cynhyrchiad. Dosbarthwyd chwe siasi arall i Wa Prüf 5 ym mis Mehefin 1939 ar gyfer Bruckenleger IV arbennig (Armored- tanc gosod pont cerbydau). Unig wahaniaeth allanol yr Ausf. C i'r Ausf blaenorol. Roedd B yn llawes arfog wedi'i gosod o amgylch casgen y gwn peiriant cyd-echelol, gan ei gwneud hi'n anodd iawn adnabod Ausf. B o Ausf. C os nad yw'r nodwedd hon yn weladwy. Roedd y gwahaniaethau mewnol yn cynnwys mowntiau injan gwell a chylch tyred ynghyd ag injan Maybach HL-120TRM 300hp wedi'i haddasu. Gyda 18. 5 tunnell fetrig, roedd y pwysau yr un fath ag ar yr Ausf blaenorol. B. Panzer IV Ausf. Manylebau C. Peiriant gasoline Maybach HL 120 TRM V12 265hp 134 Medi 1938 - Awst 1939 Panzer IV Ausf. D () Fersiwn hir yr enw tanciau hwn yw Panzerkampfwagen-IV (7, 5cm) (Sd. Kfz. 161) Ausfuehrung D, (4. und 5.) O'r 248 o orchymyn Panzer IV Ausf. Tanciau D, cwblhawyd cyfanswm o 231 rhwng Hydref 1938 a Hydref 1939. Enw’r gorchymyn ar gyfer y 200 cyntaf oedd cyfres 4 (4.) a galwyd y 48 arall yn gyfres 5 (5. Cyfres 4 a 5 / BW fel ei gilydd yr un dyluniad. Defnyddiwyd rhai o'r 19 siasi sy'n weddill ar gyfer fersiwn arbennig: defnyddiwyd un ar bymtheg i adeiladu tanciau Bruckenleger IV (tanciau gosod pontydd cerbydau arfog); dau ar gyfer y 10, 5cm K18 Sf. IV gwn hunan-yrru Dicker Max ac un fel cludwr bwledi ar gyfer y Karl-Gerät, Morter uwch-drwm. Defnyddiwyd un tanc yn y treialon i uwchraddio'r Pzkpfw. IV gyda gynnau cyflymder uchel. Roedd ganddo KwK39 L / 60 5cm. Pêl arfog cragen flaen wedi'i gosod 7. Ailgyflwynwyd gwn peiriant MG-34 92 mm. Camwyd blaen y gyrrwr ymlaen, yn debyg i'r Panzer IV Ausf. A, gyda phorthwr fisor / pistol crwn wedi'i ychwanegu yn y gornel ganolog sy'n deillio o hynny. Rhoddodd hyn fwy o weledigaeth i'r gyrrwr ar ei dde. Y 7. 5cm Kw. Atgyfnerthwyd prif fantell gwn K L / 24 gyda phlât arfwisg ychydig yn grwm o drwch 35 mm. Arfwisg ochr a chefn yr Ausf. Cynyddwyd D o 14. 5 mm i 20 mm, gan wella rhywfaint ar ei oroesedd. Adeiladwyd y cragen flaen a'r uwch-strwythur gydag arfwisg caledu wyneb 30 mm o drwch. Ym mis Chwefror 1940, cafodd platiau arfwisg applique 30 mm o drwch eu bolltio neu eu weldio i'r uwch-strwythur a'r cragen flaen gan ddod â'r amddiffyniad arfwisg hyd at 60 mm o drwch yn yr ardaloedd hyn. Hefyd cafodd platiau arfwisg applique 20 mm hefyd eu bolltio neu eu weldio i'r ochrau gan gynyddu'r arfwisg ochr yn y canol i 40 mm o drwch. Y 68 Panzer IV olaf Ausf. Roedd gan danciau D arfwisg hull blaen 50 mm o drwch yn lle'r 30 mm gwreiddiol. Roedd trwch cynyddol yr arfwisg yn cynyddu pwysau'r Panzer IV Ausf. D i 20 tunnell. Panzer IV Ausf. Manylebau D. 5. 84 m x 2. 68 m (19 troedfedd 5in x 9 troedfedd 4in x 8 troedfedd 5 modfedd) 20 tunnell O 10 mm i 50 mm (30 + 30 mm ar flaen hull) 229 Hydref 1939 - Mai 1941 Panzer IV Ausf. E () Enw llawn y fersiwn hon o'r Panzer IV oedd Panzerkampfwagen-IV (7, 5cm) (161) Ausfuehrung E, (6.) O'r 206 Panzer IV Ausf. Archebwyd tanciau canolig, cwblhawyd cyfanswm o 200 rhwng Hydref 1940 ac Ebrill 1941. O'r chwe cherbyd oedd ar ôl, defnyddiwyd pedwar siasi i adeiladu tanciau pont arfog a lansiwyd gan gerbydau (AVLB) ac addaswyd y ddau arall gyda Schachtellaufwerk ( offer rhedeg bocs) a chymryd rhan mewn treialon helaeth. Gosodwyd sbroced yrru newydd heb dyllau ochr a gwell olwynion ffordd gyda hubcabs newydd ar gyfer gwell iro ar yr Ausf. E. Roedd y ddwy ddeor a oedd yn cynnig mynediad i'r breciau llywio o flaen y cerbyd wedi'u hymgorffori yn y platio arfwisg. Tra bod ffrynt y gyrrwr wedi aros yr un fath ag ar y Panzer IV Ausf blaenorol. D, newidiwyd fisor gyrwyr Fahrersehklappe-30 i'r fersiwn a ddefnyddiwyd eisoes ar y Panzer III Ausf. G. Roedd lansiwr grenâd mwg arfog wedi'i osod ar ochr chwith y enginedeck cefn. Cupola comander deor hollt newydd, gwell arfog gyda phum hollt golwg, yr un fath ag a ddefnyddiwyd eisoes ar y Pzkpfw. III Ausf. G, wedi'i osod ar y tyred. Newidiwyd cefn y tyred i blât sengl heb orgyffwrdd y fersiynau blaenorol. Roedd ganddo un gasgen gwn signal crwn yn agor ar ochr chwith to'r tyred. Roedd ffan wacáu gyda gorchudd arfog a oedd wedi'i lleoli ar ochr dde to'r tyred bellach wedi'i symud ymhellach tuag at y prif wn. Arfwisg flaen yr Ausf. Cynyddwyd E i 50 mm a llawer ond nid pob un yn Ausf. Roedd tanciau E wedi'u harfogi ag arfwisg applique 30 mm ychwanegol wedi'i bolltio neu ei weldio i flaen y gyrrwr a bwa'r cerbyd. Roedd gan rai arfwisg applique 20 mm wedi'i bolltio neu ei weldio i'r ochrau. Ychwanegodd y gwelliannau at yr Ausf. Cynyddodd E bwysau'r cerbyd o 22 tunnell. Panzer IV Ausf. Manylebau E. 22 tunnell 223 Medi 1940 - Ebrill 1941 Yr Ausf. F (Ausf. F1), y “fersiwn fer” olaf Yr Ausf. Roedd F yn garreg filltir yn esblygiad a datblygiad Panzer IV. Y model cynnar, “F”, o’r enw “F1” pan ymddangosodd y model nesaf, oedd yr olaf o’r fersiynau “byr”. Bellach disodlwyd yr appliqué plât bwa blaen gan blât arfog llawn 50 mm (1. 97 mewn) o drwch. Codwyd arfwisg ochr a thrwch tyred i 30 mm (1. 18 mewn). Cododd cyfanswm y pwysau i fwy na 22 tunnell, a sbardunodd addasiadau eraill, fel cysylltiadau trac mwy (o 380 i 400 mm) i leihau pwysedd y ddaear, ac addaswyd yr olwyn segur a'r sbrocedi gyriant blaen yn eu tro. Cynhyrchwyd yr F1 i raddau o 464 o unedau, nes ei ddisodli ym mis Mawrth 1942. Addaswyd y 42 olaf i'r safon F2 newydd. Panzer IV Ausf. Manylebau F. 5. 88 m x 2. 68 m (19 troedfedd 5in x 9 troedfedd 5in x 8 troedfedd 5 modfedd) 22. 3 tunnell O 10 mm i 50 mm (50 mm ar flaen hull) 462 Ebrill 1941 - Mawrth 1942 (gwn L / 24) 175 + 25 Mawrth 1942 - Gorffennaf 1942 (gwn L / 43) Yr Ausf. G (Ausf. F2), y “hir” cyntaf Hyd yn oed wedi'i gyfarparu â'r AP Panzergranate, roedd gwn cyflymder isel y Panzer IV yn annigonol yn erbyn tanciau arfog da. Yng nghyd-destun yr ymgyrch sydd ar ddod yn Rwsia, roedd yn rhaid gwneud rhywfaint o benderfyniad, a oedd hefyd yn ymwneud ag uwchraddio mawr hir-ddisgwyliedig y Panzer III. Roedd y Pak 38 L / 60 sydd bellach ar gael i raddau helaeth, a brofwyd eisoes yn angheuol, i fod i gael ei osod yn nhwrne y Panzer IV gan Krupp. Ym mis Tachwedd 1941, roedd y prototeip yn barod, ac roedd y cynhyrchiad i fod i ddechrau ar safon F2. Ond, gyda chyfarfyddiadau cyntaf Rwsia KV-1s a T-34s, cafodd y gwn 50 mm (1. 97 mewn), a gynhyrchwyd hefyd ar gyfer y Panzer III, ei ollwng o blaid model newydd, mwy pwerus, a adeiladwyd gan Rheinmetall, yn seiliedig ar y 7. 5 cm Pak 40 L / 46 (2. 95 mewn). Arweiniodd hyn at y KwK 40 L / 43, gwn calibr cymharol hir, wedi'i osod â brêc baw, a leihaodd ei adlam. Cyflymder y muzzle, gyda'r Panzergranade 39, ar frig 990 m / eiliad (3250 tr / eiliad). Gallai dreiddio 77 mm (3. 03 mewn) o arfwisg hyd at 1850 m (6000 tr). Ar ôl i'r prototeip cyntaf gael ei gynhyrchu gan Krupp, ym mis Chwefror 1942, dechreuwyd cynhyrchu'r F2. Erbyn Gorffennaf 1942, roedd 175 wedi eu danfon. Fodd bynnag, ym mis Mehefin 1942, ailenwyd y F2 yn Ausf. G, a chymhwyswyd addasiadau pellach ar y llinell gynhyrchu, ond roedd y ddau fath yn hysbys i'r Waffenamt fel y Rhai enwau ac mae adroddiadau hefyd yn siarad amdano fel y fersiwn F2 / G. Panzer IV Ausf. Manylebau G. 6. 63 m x 2. 68 m (21tr 9in x 9tr 5in x 8tr 5in) 23. 6 tunnell 7. K 40 L / 43 gwn O 10 mm i 50 mm (30 + 50 mm ar flaen hull) 1687 Mai 1942 - Mehefin 1943 Cynhyrchu graddedig Roedd y ffigurau cynhyrchu ar gyfer y Panzer IV wedi bod yn gymharol fach o ran maint tan 1942. O'r Ausf. A i F2, dim ond 1209 Panzer IVs (o'r “math byr”) a ddanfonwyd i'r Wehrmacht. Yn dilyn hynny, fe wnaethant wasanaethu yn bennaf yn y rôl cymorth troedfilwyr. Fodd bynnag, lledaenwyd mwyafrif y cynhyrchiad (tua 7500) mewn tri amrywiad yn unig, The Ausf. G, H a J. Arhosodd y rhain yn gymharol ddigyfnewid tan 1945, er gwaethaf symleiddio'r dyluniad. Gan nad oedd gwn 50 mm (1. 97 mewn) Panzer III hyd at y dasg yn erbyn y cyfryngau a’r trymion gorau yn Rwsia, daeth y prif fodel, a oedd yn cario mwyafrif unrhyw Panzerdivision, yn Panzer IV. Cafodd y cyntaf ei ddiddymu'n raddol, a'i ddisodli ar y llinell gynhyrchu gan CCAau rhatach, fel y StuG III. Panzer IV Ausf. G: Y model trosiannol Roedd y G yn F2 gwell, gydag addasiadau arfwisg, gan gynnwys datrysiad arbed pwysau, yn cynnwys arfwisg ochr glacis blaengar, yn fwy trwchus yn y gwaelod. Derbyniodd y rhewlif blaen blât appliqué newydd 30 mm (1. 18 mewn), gan roi cyfanswm o 80 mm (3. 15 i mewn). Roedd hyn yn ddigonol i raddau helaeth yn erbyn y gwn cyflymder canolig Rwsiaidd 76 mm (3 mewn) a'r gwn gwrth-danc ofnus 76. 2 mm. Ar y dechrau, penderfynwyd dod â hanner y cynhyrchiad yn unig i'r safon hon, ond gorchmynnodd Adolf Hitler yn bersonol, ym mis Ionawr 1943, y byddai'r cynhyrchiad llawn yn cael ei uwchraddio, penderfyniad a gafodd dderbyniad da gan y criwiau. Fodd bynnag, cododd y pwysau i 23. 6 tunnell, gan bwysleisio ymhellach gynhwysedd cyfyngedig y siasi a'i drosglwyddo. Roedd adroddiadau uned a gofynion cynhyrchu màs yn gofyn am addasiadau pellach. Cafodd y holltau porthladd golwg tyred eu dileu, gwellwyd awyru a thanio injan ar dymheredd isel, a gosodwyd raciau ychwanegol ar gyfer olwynion sbâr a cromfachau ar gyfer cysylltiadau trac ar y rhewlifoedd. Roedd y rhain yn gweithredu fel amddiffyniad dros dro hefyd. Gosodwyd goleuadau pen newydd a chafodd y cwpola comander ei arfogi a'i addasu. Yn y fersiynau cynhyrchu hwyr, ym mis Mawrth-Ebrill 1943, cyflwynwyd arfwisg sgert ochr (Schürzen) i'r ochrau a'r tyred, gyda'r olaf yn cynnwys lanswyr grenâd mwg. Yn bwysicaf oll, cawsant y KwK 40 L / 48 newydd, gyda mwy o bŵer treiddio. Ar ôl i 1275 gael ei ddanfon gan Krupp-Gruson, Vomag a Nibelungenwerke, ynghyd â 412 o'r math upgunned, symudodd y cynhyrchiad tuag at yr Ausf. H. Panzer IV Ausf. H: Y brif fersiwn Yr Ausf. Roedd gan H y safon hir newydd KwK 40 L / 48, ac wedi hynny fe'i cofrestrwyd fel 161/2 gan yr adran ordnans. Roedd addasiadau eraill yn cynnwys symleiddio i hwyluso cynhyrchu, fel cael gwared ar y porthladdoedd golwg ochr cragen, ac, yn ddiweddarach, rhannu rhan gyda'r Panzer III. Hwn oedd y cynhyrchiad mwyaf o'r math o bell ffordd, gyda chyfanswm o 3774 o beiriannau, nes i'r Ausf ei ddisodli. J, ym mis Mehefin 1944. Roedd Krupp wedi derbyn cais, ym mis Rhagfyr 1942, am fersiwn newydd yn cynnwys arfwisg ar lethr, a fyddai hefyd wedi gofyn am siasi newydd, trosglwyddiad ac injan yn ôl pob tebyg hefyd, oherwydd y pwysau ychwanegol. Fodd bynnag, dechreuodd y cynhyrchu gyda fersiwn wedi'i huwchraddio o'r Ausf. G yn lle. Gosodwyd goleuadau pen newydd, trosglwyddiad newydd Zahnradfabrik ZF SSG-76, set newydd o radios (FU2 a 5, a intercom). Roedd hyn yn angenrheidiol er mwyn ymdopi â'r amddiffyniad rhewlifol llawn a godwyd i 80 mm (3. 15 mewn), heb unrhyw rannau appliqué. Erbyn hyn roedd yr H yn 25 tunnell yn nhrefn y frwydr, a gostyngodd y cyflymder uchaf i 38 km / awr (24 mya), ond dim ond 25 km / awr (16 mya) mewn amodau ymladd go iawn, a llawer llai ar dir garw. Erbyn diwedd 1943, roedd past Zimmerit wedi'i gymhwyso mewn ffatri, roedd hidlwyr aer newydd wedi'u gosod, ynghyd â mownt gwrth-awyrennau tyred ar gyfer MG 34 ychwanegol (Fliegerbeschussgerat), yn ogystal ag addasiadau i'r cupola comander. Roedd arfwisg o ofod a thyred hefyd wedi'i osod mewn ffatri. Panzer IV Ausf. Manylebau H. 7. 02 m x 2. 68 m (23 troedfedd x 9 troedfedd 5 modfedd x 8 troedfedd 5 modfedd) 25 tunnell 7. K 40 L / 48 gwn O 10 mm i 80 mm (80 mm ar flaen hull) 35 km / awr (23. 6 mya) 3774 Ebrill 1943 - Gorffennaf 1944 Panzer IV Ausf. J: Y fersiwn hwyr, symlach Y math olaf, yr Ausf. Dechreuodd J, rolio llinell y ffatri yn Nibelungenwerke (yn St Valentin, Awstria) a Vomag, gan fod Krupp bellach yn ymwneud â thasgau eraill, ac yn ymgorffori mwy o symleiddiadau sy'n canolbwyntio ar gynhyrchu màs, ac anaml y byddai'r criwiau'n eu croesawu. Enghraifft gyntaf oedd cael gwared ar y gyriant tyred trydan, croesi ei wneud â llaw, aberthu am 200 litr ychwanegol o gapasiti tanwydd, gan godi'r ystod weithredol i 300 km (186 milltir), gwers a ddysgwyd yn galed o ymgyrch Rwsia. Roedd addasiadau eraill yn cynnwys cael gwared ar y fisor tyred, porthladdoedd pistol a mownt AA tyred o blaid mownt Naehverteidigungswaffe. Ni chymhwyswyd Zimmerit mwyach, ac ni ddisodlwyd y Schurzen gan baneli rhwyll wifrog math Thoma rhatach. Symleiddiwyd tai rheiddiadur yr injan hefyd. Collodd y trên gyrru un rholer dychwelyd, a gosodwyd dau fwffler Flammentoeter (atal fflam), yn ogystal â socedi mowntio craen 2-dunnell Pilze. Yn fwy beirniadol, gosodwyd trosglwyddiad hwyr Panzer III SSG 77, er ei fod yn amlwg wedi'i orlwytho. Er gwaethaf yr aberthau hyn, roedd y danfoniadau misol math J dan fygythiad cynyddol gan fomio’r Cynghreiriaid a’r prinder a achoswyd, a dim ond cyfanswm o 2970 a adeiladwyd tan ddyddiau olaf Mawrth 1945, Cymharwch hynny â’r cyfanswm a gynlluniwyd o 5, 000, gan gynnwys modelau wedi’u haddasu. chwaraeon tyred Panther. Gollyngwyd yr holl brototeipiau a ddatblygwyd erbyn 1942, o blaid y Panther. Defnyddiwyd y siasi hefyd ar gyfer rhai amrywiadau. Panzer IV Ausf. Manylebau J. 38 km / awr (23. 6 mya) 1758 Mehefin 1944 - Mawrth 1945-0 A Panf IV Ausf. A, Gwlad Pwyl, 4ydd Cwmni, 1af Abteilung, Catrawd Panzer 1af, Panzerdivision 1af. A Panf IV Ausf. B, o bosibl o 2. Kompanie, 5. Adran Panzer, Gwlad Pwyl, Medi 1939. Sylwch ar y cuddliw clasurol dros dro, gyda marciau uned frown a melyn coch wedi'u chwistrellu'n frysiog. A Panf IV Ausf. B o'r 21ain Panzerdivision - Normandi, Mehefin 1944. A Panf IV Ausf. C, 8th Korps, IInd Abteilung, 35ain Catrawd Panzer, 4ydd Panzerdivision - Ffrainc, Mai-Mehefin 1940. A Panf IV Ausf. D, DAK (Deutsche Afrika Korps) o'r XVfed Panzerdivision, El Agheila, Rhagfyr 1941. Tauchpanzer IV Ausf. D, darparwyd ar gyfer gweithredu Seelöwe (neu Sealion, glaniadau disgwyliedig ym Mhrydain). Yn ddamcaniaethol, roedd yn gallu ffugio'r Sianel mewn dyfroedd bas a banciau tywod (6 i 15 metr / 20-50 tr). Cynhaliwyd profion hefyd gyda'r Panzer III a II, ond roeddent yn parhau i fod yn amhendant. Cafodd yr holl agorfeydd eu blocio'n ofalus a gosodwyd mast schnorchel math llong danfor awto-addasol ar y tyred, ar gyfer bwydo aer injan a gwacáu. Troswyd cyfanswm o 43 erbyn Awst-Medi 1940. Yn ddiweddarach, troswyd 168 Panzer III o fersiynau amrywiol ar gyfer Operation Barbarossa, i afonydd mawr y rhyd. Panzer IV Ausf. E o'r Afrika Korps, 15fed Panzerdivision, Libya, cwymp 1941. Panzer IV Ausf. E o'r 11eg Panzerdivision, Ebrill 1941, yn ystod yr ymgyrch Iwgoslafia. Sylwch ar yr arfwisg wedi'i bolltio. Panzer IV Ausf. F1 o'r 5ed Panzerdivision, Canolfan Grŵp, Rwsia, Ionawr 1942. Vorpanzer F1, gydag arfwisg appliqué ychwanegol wedi'i bolltio ar yr ochrau, mantell gwn a rhewlifau blaen, gyda'r 5ed Panzerdivision, Canolfan Grŵp, Rwsia, gaeaf 1941-1942. Panzer IV Ausf. F1 o'r 5ed Panzerregiment, 5ed Leichtes Panzerdivision, Tobruk, Libya, Mawrth 1941. Tywod (gelb braun) oedd y cuddliw a thywod diraddiedig dros sail arferol Dunkelgrau, gan ffurfio clytiau Grau-Grün. Panzer IV Ausf. F2 / G yr Adran Troedfilwyr 1af (modur) “Grossdeutschland”, Voronezh, Rwsia, Mehefin 1942. Patrwm byrfyfyr o dywod brown wedi'i chwistrellu dros dunkelgrau ffatri safonol. Ausf. F2, bataliwn 1af SS Panzer, Adran SS LSSAH yn Ffrainc, a gymerodd ran i “Case Anton” (goresgyniad a meddiannaeth parth Ffrengig Vichy), Tachwedd 1942. Ausf. F2, 4ydd Kompanie, 1af Abteilung, VIIIth Panzer-Regiment, XVth Panzerdivision, DAK, El Alamein (yr Aifft), Hydref 1942. Ausf. F2, 36ain Catrawd Panzer, XIVth Panzerdivision, Army Group South, Rwsia, haf 1942. Maybach Bwlgaria T4G (Ausf. F2 / G), 13eg uned, ffin Rwsia, gaeaf 1942. Model trosiannol cynhyrchu cynnar. Ausf. G, XVth Panzerdivision, Tiwnisia, gwanwyn 1943. Cerbyd cynhyrchu hwyr yw hwn, wedi'i gwnio â'r gwn KwK 40 L / 48 newydd. Panzer IV Ausf. G o'r IVfed Panzerdivision, brwydr Orel, Rwsia, dechrau 1943. Panzer IV Ausf. G cerbyd cynhyrchu hwyr, XIVth Panzerdivision, Stalingrad, gaeaf 1942/43. Panzer IV Ausf. G, XXfed Adran Panzer, Kursk, Rwsia, haf 1943. Italeri Panzer IV Ausf. Pecyn F1 / F2 / G Rhif 6514 adeiladu ac adolygu gan dîm Gwyddoniadur Tank Ausf. Uwchraddiwyd F / G i'r safon H, gydag arfwisg Schurzen lawn - XVIth Panzerdivision, Rwsia, sector y de, haf 1943. Ausf. H - XVIth Panzerdivision, Kursk, Gorffennaf 1943. Roedd gan yr H y gwn cyflymder newydd 7. 5 cm Kampfwagenkanone 40 L48 (3. 61 m / 11. 8 tr) 8, ynghyd â'r APCR, gyda gwn 990 m / cyflymder muzzle sec, sy'n gallu tyllu arfwisg 80 mm (3. 15 mewn) ar 2000 m. Panzer IV Ausf. H, Adran Arfog 1af, byddin Bwlgaria, Hwngari, gaeaf 1944. Ausf. H o'r IInd Panzerdivision, Ffrainc, Mehefin 1944. Ausf. H o'r 35ain Catrawd Panzer o'r IVrd Panzerdivision, Bobruysk, Rhagfyr 1943. Ausf. H o 35ain Catrawd Panzer yr IVfed Panzerdivision, Kowel, Gwlad Pwyl, dechrau 1944. Achosodd y 35ain Gatrawd golledion trwm ar y 3ydd Corfflu Tanc Sofietaidd ym Mrwydr Wołomin (rhan o weithrediad Bagration).Ei symbol oedd y “Grizlibär”, arth frown fygythiol. Panzer IV Ausf. H, IXfed Adran Panzer SS, Ffrainc, haf 1944. Panzer IV Ausf. H, 3ydd Cwmni, 130fed Gatrawd y Panzerdivision 1af, PanzerLehr, Ffrainc, haf 1944. Ausf. H, 9fed Panzerdivision, Canol yr Almaen, Ebrill 1945. Sylwch ar y paneli agored cuddliw smotiog math tyred a thwrw Schurzen. Panzer IV Ausf. H, 1af SS Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler, Ffrainc, haf 1944. Ausf. J, 12fed Panzerdivision SS “Hitlerjugend”, Normandi, Ffrainc, Mehefin 1944. Panzer IV Ausf. J cynhyrchiad cynnar (uned anhysbys), Rwsia, haf 1944. Panzer IV Ausf. J, canol yr Almaen, Mawrth 1945. Sylwch ar arfwisg sgertiau ochr rhwyll wifrog a chuddliw cymhleth “patrwm ambush”. Ausf. J, 12th Panzerdivision, Gogledd Rwsia, dechrau 1944. Sylwch ar yr offer radio ystod hir a'r mownt cylch ar gyfer AA MG 34. Panzer IV Ausf. J, IXth Panzerdivision, Ardennes, Gwlad Belg, Rhagfyr 1944. Model cynhyrchu cynnar yw hwn, gyda zimmerit ar yr hull gyfan ac arfwisg wedi'i ofod. Hanes y Panzer IV Amrywiadau Panzer IV Jagdpanzer IV Yn ôl pob tebyg y fersiynau gorau a mwyaf ofnus, roedd yr heliwr tanc isel ac effeithlon iawn hwn yn arbennig o gartrefol yn yr Eidal a Normandi. Adeiladwyd dim llai na 1980 i gyd, gan ddechrau ym 1943. Sturmgeschütz IV Adeiladwyd 1140 o'r tanciau ymosod cymorth rhagorol hyn yn gyflym, gan chwaraeon uwch-strwythur a phrif arfogi Sturmgeschütz III a brofwyd eisoes. Panzerbefehlswagen IV Y fersiwn orchymyn, gyda set bwerus o radios, offer trydanol cyflawn a gwifrau cyfatebol. Defnyddiwyd y tanciau hyn i gydlynu cefnogaeth magnelau, troedfilwyr, yn ogystal â chymorth awyr gyda Panzerdivisions. Yn Roomy ac yn ddibynadwy, mae'n debyg mai hwn oedd tanc gorchymyn gorau'r rhyfel yn yr Almaen. Panzerbeobachtungswagen IV Cerbyd arsylwi magnelau ag offer da, yn gweithio ochr yn ochr â ac yn cydlynu CCAau Wespe a Hummel. Sturmpanzer IV Brummbär Un o'r CCA Almaeneg mwyaf trawiadol, roedd gan y Brümmbar gwn 150 mm (5. 9 mewn), ac arweiniodd at brototeipiau Heuschrecke a Dicker Max. Flakpanzer IV Möbelwagen Adeiladwyd 240 ar gyfer cefnogaeth AA, gydag un gwn 37 mm (1. 46 mewn), a gynhyrchwyd ym 1944-45, i wneud iawn am golli rhagoriaeth aer, yn enwedig yn Ewrop. Flakpanzer IV Wirbelwind Yn fwy enwog efallai, roedd yr amrywiolyn cymorth AA hwn wedi'i gyfarparu â'r cwad effeithiol iawn 20 mm (0. 79 mewn) Flakvierling. 100+ wedi'i ddanfon. Gan ddefnyddio'r un siasi a thyred, roedd gan 66 yn fwy gwn sengl 37 mm (1. 46 i mewn), a elwir yr Ostwind. Geschützwagen III / IV Hummel CCA magnelau wedi'i adeiladu ar siasi Panzer IV a gyda rhannau Panzer III. Adeiladwyd dros 666 yn ystod y rhyfel, ac roedd yn un o'r CCAau Almaeneg mwyaf llwyddiannus erioed. Panzerjäger III / IV Nashorn Heliwr tanc hynod lwyddiannus, wedi'i gyfarparu â'r gwn chwedlonol 88 mm (3. 46 mewn). Roedd yn rhatach na'r Teigr. Cyflwynwyd 473 yn gyffredinol. Schlepper Geschützwagen III / IV Gan ddefnyddio'r un trefniant, adeiladwyd 150 o gludwyr bwledi. Bergepanzer IV ARV Almaeneg (Cerbyd Adfer Arfog), sy'n fwy pwerus na fersiynau blaenorol yn seiliedig ar y Panzer III. Defnyddir fwyaf ar y Ffrynt Ddwyreiniol. Efallai y cafodd 21 neu 22 eu trosi gan ddefnyddio tanciau wedi'u hatgyweirio, heb dyred a chyda chraen 2 dunnell gyda bariau tynnu anhyblyg. Cynhyrchwyd Panzerfahre amffibious wedi'i addasu (2 brototeip) a Landwasserschlepper hefyd mewn symiau cyfyngedig. Bruckenleger IV Un o'r amrywiadau cynharaf yn seiliedig ar Panzer IV, roedd hwn yn gerbyd pontiwr. Roedd y bont heb ei phlygu yn 56 m (183 tr) o hyd. Cynhyrchwyd 24 o gerbydau cyn ymgyrch Ffrainc. Gwasanaethwyd 4 fersiwn wedi'u haddasu yn Rwsia gyda'r 3edd Adran Panzer, ac 20 yn fwy gyda'r 1af, 2il, 3ydd, 5ed a'r 10fed Adran Panzer ym mis Mai 1940. Gyda cholledion cynyddol, atgyweiriadau dros dro, uwchraddio i safonau newydd, a chanibaleiddio pob math o fersiynau, roedd yn anodd erbyn diwedd 1944 wahaniaethu'r J o'r mathau H neu hyd yn oed G. Roedd bron unrhyw danc yn is-fersiwn ynddo'i hun. Pan gynhyrchwyd amrywiadau tyred, defnyddiwyd llawer o dyredau dros ben mewn trenau arfog, ceir rheilffordd gwrth-danc neu safleoedd antitank concrit sefydlog. Amrywiadau cysyniadol Panzer IV PzKpfw IV mit Schmalturm Y bwriad oedd mai hon oedd “ffurf derfynol” y Panzer IV. Roedd yn ymgais i osod “tyred cul” Schmalturm, a oedd eisoes yn cael ei ddatblygu ar gyfer prosiect Panther II, ar siasi model hwyr Panzer IV H. Gyda'r tyred daeth gwn gwell. Yn benodol y gwn tanc 75 mm (2. 95 mewn) L / 70 o Rheinmetall. Cafodd y prosiect, heb adael y bwrdd darlunio erioed, ei ganslo gan y canfuwyd yn fuan fod siasi Panzer IV wedi taro ei bwysau a'i derfynau y gellir eu haddasu. Antrieb Hydrostatischem Panzer IV mit Ym 1944 gwnaed ymdrech i osod Gyriant Hydrostatig yn y Panzer IV. Rhoddodd bŵer hydrolig i'r mecanwaith cylchdroi tyred a'r llyw. Ychwanegwyd y Drive i gefn y tanc, o dan orchudd injan ar oleddf mawr, gan arwain at 2 olwyn yrru lai. Cynhyrchwyd un prototeip yn unig ac fe'i hanfonwyd yn ôl i'r Unol Daleithiau ar ôl y rhyfel i'w asesu. Mae'r cerbyd bellach yn eistedd yn Amgueddfa Byddin yr UD, Maryland. Flakpanzer IV Kugelblitz Roedd y “Ball Mellt” yn brototeip rhyfel hwyr ar gyfer SPAA, gyda'r bwriad o fod yn lle'r modelau Wirblewind ac Ostwind. Roedd yn un o'r tanciau cyntaf i gynnwys math o dyred oscillaidd, a oedd wedi'i amgáu'n llawn yn wahanol i'r mwyafrif o SPAAs yr oes. Roedd y bêl hon fel tyred wedi'i gosod â chanonau gwrth-awyrennau dau wely Zwillingsflak “30-flak” 30mm MK 103. Taniodd y canonau hyn ar 450 rownd y funud yn drawiadol. Rhediad peilot o 5 cragen a thyred i gyd-fynd yw'r cyfan a gynhyrchwyd erbyn i'r rhyfel ddod i ben, ond ni chafodd y rhain eu paru erioed. Defnydd Gweithredol yn yr Ail Ryfel Byd Y Pzkpfw. Cymerodd IV ran yn yr Ail Ryfel Byd mewn niferoedd cynyddol erioed o'r dechrau. Gan ddechrau gyda 198 (allan o 211 a gynhyrchwyd) Pzkpfw. Defnyddiwyd tanciau IV yn yr ymosodiad ar Wlad Pwyl ym mis Medi 1939. Defnyddiwyd cyfanswm o 279 yn ystod yr ymosodiad ar yr Iseldiroedd, Ffrainc a Gwlad Belg ym mis Mai 1940. Ar Fehefin 22ain 1941, y diwrnod y cychwynnodd y Wehrmacht Ymgyrch Barbarossa, yr ymosodiad ar y Adroddodd yr Undeb Sofietaidd, Adrannau'r Almaen gryfder o 441 Pzkpfw. IV ymhlith cyfanswm o aprox. 3, 500 tanc yn cymryd rhan yn yr ymosodiad. Nifer y Pzkpfw. Nid oedd tanciau IV a ddefnyddiwyd gan y Deutsches Afrika Korps (Corfflu Affrica'r Almaen) yng Ngogledd Affrica yn erbyn Lluoedd y Gymanwlad rhwng 1941 a 1943 erioed mor uchel â nifer y Pzkpfw. Tanciau III er bod eu cymheiriaid yn ofni'r fersiynau diweddarach hir, er gwaethaf eu niferoedd cyfyngedig. Pan fydd dyluniadau tanc mwy modern fel y Teigr a fersiynau wedi'u huwchraddio o'r Pzkpfw. Cyrhaeddodd IV gyda'r gwn 75 mm barreled hir cyflymder uchel y rheng flaen gan ddechrau yn haf 1942, nifer sy'n lleihau'n barhaus o Pzkpfw barreled byr cynnar. Gwerthodd IVs ymlaen trwy'r rhyfel sy'n weddill, naill ai wedi'i addasu'n drwm, ei arfogi a'i arfogi neu heb ei newid oherwydd amryw resymau. Pan laniodd lluoedd y Cynghreiriaid yn yr Eidal ym mis Medi 1943, fe wnaethant wynebu'r 26. Panzerdivision o'r Almaen, gan gae cymysgedd o Pzkpw. III, Pzkpfw barfog hir. IV ac o leiaf 17 barreld byr hŷn Pzkpfw. Tanciau IV. Bu’n rhaid i’r 21. Panzerdivision, sydd newydd ei sefydlu yn Ffrainc ar ôl iddo gael ei ddinistrio yn ystod y brwydrau olaf yng Ngogledd Affrica, ddibynnu i ddechrau ar gymysgedd o offer hen a chipio iawn. Er ei fod wedi'i atgyfnerthu gydag amrywiaeth eang o gerbydau wedi'u hadeiladu'n benodol yn seiliedig ar danciau Ffrengig anarferedig a Pzkpfw hir-baril modern. IVs pan laniodd y cynghreiriaid yn Normandi ym mis Gorffennaf 1944, roedd yr Is-adran yn dal i gyflogi 6 Pzkpfw barreled byr cynnar heb ei addasu. IV o fersiynau anhysbys. Mae ffotograffau a dynnwyd cyn D-Day ac wedi hynny yn dangos o leiaf dau Panzer IV Ausf. Tanciau B neu C yn cael eu defnyddio. Roedd y Panzerdivision 116., a anfonwyd i'r Normandi yn hwyr ym mis Gorffennaf 1944, yn cynnwys cyfanswm o 86 Pzkpfw. IV gan gynnwys 3 fersiwn barreled fer gynnar. Yr II. / o 12. Adroddodd Panzerdivision yn ymladd lluoedd Sofietaidd yn y Kurland-Pocket ddechrau mis Mawrth 1945 am un Pzkpfw. IV L / 24 gweithredol ar wahân i 61 Pzkpfw. IV L / 48 a rhywfaint o Pzkpfw. III ar Fawrth 1 1945. Yr l. / o'r un Adran â Pzkpfw arall. IV L / 24 yn cael ei ddefnyddio ar yr un pryd. Roedd adroddiadau colled swyddogol yr Almaen rhwng 1 Rhagfyr 1943 a Hydref 31ain 1944 yn cyfrif am gyfanswm o 30 o Pzkpfw a gollwyd. IV L / 24 yn y ffrynt ddwyreiniol, ynghyd â 12 arall a gollwyd yn y gorllewin rhwng Medi 1 1944 a Thachwedd 30 1944. Derbyniwyd yn dda bod y Pzkpfw byr, barfog byrrach. Anfonwyd tanciau IV i'r ysgolion gyrru tanciau neu unedau ail linell i warchod y gefnwlad pan fydd niferoedd mwy o'r Pzkpfw barfog hir mwy effeithiol. Daeth IVs ar gael. Mae'r ffigurau hyn hefyd yn dangos bod nifer llai wedi'u cadw mewn gwasanaeth ymhell dros eu hamser oherwydd diffyg tanciau mwy modern neu resymau eraill. Roedd 13. verstärkte Polizei-Panzer-Kompanie (13eg Cwmni Tanc yr Heddlu wedi'i atgyfnerthu) o heddlu rheolaidd yr Almaen yn uned o'r fath ac yn defnyddio platoon o bedwar Pzkpfw. F (1) i ymladd pleidiau ar ôl ei ffurfio ym mis Chwefror 1943. Panzer IVs i'r Rhyfel Oer Rhaid dweud na chollwyd na sgrapiwyd y ddarpariaeth fawr o danciau Panzer IV sydd wedi goroesi, ond gwelsant wasanaeth, fel o dan liwiau Bwlgaria yn Ewrop, tan 1989, neu o dan liwiau Syria yn y Dwyrain Canol. Yno, prynwyd darpariaethau o fodelau cyn-Ffrengig a chyn-Sbaenaidd, gyda gwn peiriant Sofietaidd newydd 12. 7 mm (0. 5 mewn) yn rhai ohonynt. Fe wnaethant gymryd rhan yn y frwydr dros y Golan Heights yn ystod Rhyfel 1965, a Rhyfel Chwe Diwrnod 1967. Roedd eu gwrthwynebwyr yn Ganwriaid Israel llawer mwy diweddar ac yn ailadeiladu, uwchraddio Shermans. Mae rhai ohonynt yn rhan o'r peiriannau niferus sy'n dal i fodoli mewn llawer o amgueddfeydd a chasgliadau preifat ledled y byd, gyda dwsin efallai mewn cyflwr da. Rhifau a dyddiadau cynhyrchu Panzerkampfwagen IV Cafwyd y ffigurau canlynol o ystadegau cynhyrchu Waffenamt wedi'u gwella a'u gwirio gan adroddiadau planhigion cydosod a dadansoddiad (rhif siasi) gan Thomas a Hilary Louis Doyle. Ausf A = 35 Hydref 1937 - Mawrth 1938 Ausf B = 42 Ebrill 1938 - Medi 1938 Ausf C = 134 Medi 1938 - Awst 1939 Ausf D - 229 Hydref 1939 - Mary 1941 Ausf E = 223 Medi 1940 - Ebrill 1941 Ausf F = 462 Ebrill 1941 - Mawrth 1942 (7. gwn 5cm Kpfwg. K. 37 L / 24) Ausf F = 175 + 25 Mawrth 1942 - Gorffennaf 1942 (7. gwn 40 L / 43) Ausf G = 1687 Mai 1942 - Mehefin 1943 Ausf H = 3774 Ebrill 1943 - Gorffennaf 1944 Ausf J = 1758 Mehefin 1944 - Mawrth 1945 Ffynhonnell Tyniadau Panzer Rhif 4 Panzerkampfwagen IV gan Thomas a Hilary Louis Doyle. Panzer Tracts Rhif 23 Cynhyrchiad Panzer rhwng 1933 a 1945 gan Thomas a Hilary Louis Doyle. Panzer IV und seine Abarten gan Walter J. Spielberger, Thomas a Hilary Louis Doyle. Panzerkampfwagen IV Ausf. G, H a J 1942-45 (Vanguard Newydd) Tanciau Almaenwyr ww2 Poster Panzer IV Ausf C, ymgyrch Ffrainc Mehefin 1940 Tanc Panzer IV Almaeneg - Crys Cefnogi Gwyddoniadur Tanc Blitz ar waith gyda'r crys Pzkpfw IV, aka Panzer 4 hwn! Bydd cyfran o'r elw o'r pryniant hwn yn cefnogi Tank Encyclopedia, prosiect ymchwil hanes milwrol. Prynwch y Crys-T hwn ar Gunji Graphics!